BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Hội Quán Rosenet Bài viết mới nhất Mộng mơ
Lượt xem: 280
Thơ: Phùng Thắm (Rose Phung)
Ngày: 29.05.2015
Sài Gòn – Mùa Hạ

 MỘNG MƠ


Từng ngày
Đời hát
Muôn lời
Lời nào 
Theo gió
Xa đời
Ngập ngừng
Về chốn
Tứ bề
Hư không

Còn chăng
Tiếng nói
Ân tình
Ngày nào
Môi thắm 
Tươi cười
Dâng người
Hương nắng
Bao mùa
Gọi từng 
Tiếng yêu 
Lên ngôi

Một đời
Cõi nhớ
Ai chờ
Ngàn khơi
Sóng vỗ 
Đôi bờ
Tình thơ
Thuở ấy
Tiếng lòng
Còn vương

Tình ai
Một thuở
Mặn nồng
Lời ai
còn đó
Những lời
Mộng mơ

.......

RP
29.05.2015


Ảnh sưu tầm