BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Hội Quán Rosenet Bài viết mới nhất Mơ xuân 2016
Lượt xem: 515
MƠ XUÂN 2016
 
Gió xuân vừa đến hiên nhà
Hoàng Mai hương thoảng thướt tha dáng hiền
Lượt là cánh én chao nghiêng
Vườn Ai mở ngỏ tinh tuyền gọi xuân
 
Mây hồng lợp ngói thiên thanh
Cành hoa ươm nắng phơi tranh thế trần
Chim ngân tiếng hát trong ngần
Cung đàn mơ gió hồng trần say xuân
 
Càn khôn mấy bận trầm luân
Bao mùa thay lá xoay vần vô biên
Thế mà một thoáng xuân nghiêng
Đất Trời sóng sánh trăm miền nở hoa
 
Xuân xưa lỗi nhịp trường ca
Đường tình dẫu lỡ sơn hà tìm nhau
Đôi lần dòng nước trôi mau
Kịp mùa xuân đến ... tình sâu … trao Người

 

RP
31.01.2016


Hoàng Mai nhà Rose