BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Hội Quán Rosenet Video Clip Tình biển (Live record 2015)
Lượt xem: 617
Thơ: Phượng Trần (06.09.2013)
Nhạc: Diệp Thắng Hoàng (12.2013)
Rose Phung hát live thu âm bằng cell phone (22.08.2015)
Dựng video: Rosenet Media

TÌNH BIỂN

Anh là Biển mênh mông
Ôm em Bờ cát trắng
Biển dạo khúc tình ca
Ru Bờ trong đêm vắng
Biển làm con sóng biếc
Vỗ giai điệu yêu thương
Vỗ về Bờ mãi miết
Vỗ tan cả đất trời
Biển chưa thôi dào dạt
Bờ không Biển
Cát oằn mình dưới nắng
Biển không Bờ
Ôi! vỡ nát tim côi!!!

PT
12.12.2013