BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Hội Quán Rosenet Video Clip Nhớ nhau (trên nhạc nền Cafe Concerto)
Lượt xem: 297


NHỚ NHAU

 

Thơ Phùng Thắm (Rose Phung)
Nhạc nền: Cafe Concerto
Bản hòa tấu của nghệ sĩ Francis Goya

 


Nếu Trái Đất

Một vòng tay ôm trọn vẹn

24 giờ qua lai láng yêu thương

 

Thì vắng Anh,

Một vòng hư vô bất tận

24 giờ qua trở lại số 0

 

Và Em nhớ

Không phải Anh, mà tất cả

Em giấu gì trong tất cả, Em ơi ?!

 

RP

 

23.10.2013AMOUR

J ' enlace entièrement la terre dans mes bras
Mon amour est total comme un jour doit égrener les 24 heures

Tu me manques
Mon amour est infini comme la vacuité
Les 24 heures passent et retournent au commencement

Et je pense
Non à Toi , mais à tout
Que caches tu dans le Tout, ma Chérie ?

 

( Bản dịch sang tiếng Pháp: Tran Huu Nghia , 2015)