BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Nhặt bóng
Lượt xem: 820
Thơ: Kim Thoa
Ngày: 20.10.2014
Sài Gòn – Mùa Thu

NHẶT BÓNG...

Một ngày tôi nhặt bóng tôi.
Thấy trong hoang phế một người ngủ yên.
Ngỡ chân đến cửa tịnh thiền.
Nào hay tâm vẫn lạc miền phù du.

20/10/2014