BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Giọt nước
Lượt xem: 535
Thơ: Kim Thoa và Ctg
Ngày: 02.04.2014
Sài Gòn – Mùa Hạ

GIỌT NƯỚC

Ngỡ trong tĩnh lặng ngọt ngào.
Ai hay giông bão chìm sâu đáy lòng.
Thương thay phận nước giữa dòng.
Đa đoan lắm... cứ quay vòng tử sinh.

02.04.2014