BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Có hay ...???
Lượt xem: 213
Thơ: Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 16.10.2014
Sài Gòn – Cuối Thu

CÓ HAY...???

Mưa ơi! Mưa cứ dỗi hờn.
Cho ngày ngắn lại, đêm còn nhớ nhau.
Vội vàng Thu hỡi về đâu...
Có hay chút muộn xanh xao trở mình?
( ảnh T.h. Hoang ).

KTCT
16/10/2014