BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Trò chơi ... ?
Lượt xem: 204
Thơ: Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 20.01.2015
Sài Gòn – Mùa Xuân

TRÒ CHƠI...?

Tình ta - trò cút bắt.
Anh trốn, em đi tìm.
Xa chưa đầy dăm phút.
Anh không thể lặng im.
...
Và rồi em đi trốn.
Qua bao mùa lá rơi.
Anh tìm trong nỗi nhớ.
Lẽ nào em chưa thôi.
...
Thiết tha lời anh gọi.
Cháy một đời khôn nguôi
Em ơi! Đừng hờn dỗi.
Đừng trốn sâu tim người.

KTCT
20/1/2015

JEU...?

Notre amour - un jeu de cache cache 
Tu t' enfuis, je te cherche.
Même pas 5 minutes.
Tu casses ta silence , je te retrouve.
...
Et puis, je m'enfuis.
La vie passe trop vite
Tu penses toujours à moi et me cherches
Tu dis : arrêtons de jouer
...
La vie est une fleur 
dont l amour est le miel.
Tu m'en supplies.
Reviens vers moi,
je t'aime 
(bản dịch tiếng Pháp - Trần Hữu Nghĩa)