BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Muộn
Lượt xem: 207
Thơ: Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 24.01.2015
Sài Gòn – Mùa Xuân

MUỘN

Trăng về những khắc cuối đêm.
Mãi rong chơi muộn bên hiên nhà người...
Đóa mong manh vỡ vụn rồi.
Như sương như khói lưng trời gió đưa.

KTCT
24/1/2015