BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Niệm Tháng Bảy
Lượt xem: 197
Thơ: Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 15.08.2015
Sài Gòn – Mùa Thu

 

NIỆM THÁNG BẢY

Mưa rơi quá nửa đường chiều.
Thời gian trầm tích xanh rêu phận người.
Chắp tay cúi lạy Phật Trời.
Hành trang xin chút nụ cười mang theo.

KTCT
15/8/2015