BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Mộng
Lượt xem: 184
Thơ: Cao Thị Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 31.07.2014
Sài Gòn – Mùa Hạ

MỘNG

Đưa tay cởi áo hồng trần.
Xoa ve vuốt sợi trong ngần yêu thương.
Liêu xiêu lạc bến hoang đường.
Run run hồn khát trong vườn chờ mong.
Thời gian dệt mộng lòng vòng.
Nửa mê nửa tỉnh chất chồng liêu trai.
Cõi thiền thôi đợi ngày mai.
Hồn hoang ru giấc ngủ dài trăm năm...

KTCT 31/7/2014


Hình copy từ trang Nhí Xuân Hương