BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Cội buồn
Lượt xem: 196
Thơ: Cao Thị Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 28.11.2014
Sài Gòn – Mùa Đông

CỘI BUỒN.
Nắng phai
Chiều tím hơn chiều.
Lá vàng thiêm thiếp quạnh hiu cội buồn.
Bàn chân còn nhuốm bụi đường.
Giũ làm sao hết đoạn trường nhân gian...

28/11/2014