BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Nắng
Lượt xem: 226
Thơ: Cao Thị Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 08.01.2015
Sài Gòn – Mùa Xuân

NẮNG...

Sớm mai sợi nắng len màu nhớ
Trải vàng suối tóc ngày bình yên.
Dường như gió vẫn còn nơi đó.
Cất tiếng ru đời khúc du miên.

Sớm mai chim hót vườn cổ tích.
Ngàn xưa về đến tự bao giờ.
Thấy trong sương giá một chồi biếc.
Vực mình giữa những chiếc héo hon.

Sớm mai lại thấy lòng mở cửa.
Một nửa vầng trăng vẫn đứng chờ.
Tình thôi khoác áo mùa lỡ cỡ.
Để sớm mai về...xanh ý thơ.

KTCT 8/1/2015SOLEIL...

Matin . La lumière s'infiltre dans la couleur de pensée.
S'étend sur les cheveux d'une journée paisible.
Ilparait que le vent y reste.
Il berce le chant de vagabondage.

Matin.l'oiseau chante dans le jardin des contes antiques.
De l'antiquité jusqu'à l'avenir.
Dans le brouillard froid apparaît un bourgeon bleu.
S'éveille entre les feuilles jaunies.

Matin. L'âme s'ouvre .
Une demie- lune attend toujours.
L'amour s'arrête de porter un costume étriqué.
Pour attendre l'aube pale qui dessine le poème.
( Bản dịch tiếng Pháp - Trần Hữu Nghĩa )