BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Tự khúc
Lượt xem: 203
Thơ: Cao Thị Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 24.01.2015
Sài Gòn – Mùa Xuân

TỰ KHÚC...

... tặng em Pu Ta.

Vẫn một dòng trôi với lở bồi.
Vẫn một mặt trời cháy đỏ khôn nguôi.
Phố cũ, đường xưa, người vẫn vậy.
Mỗi bước thời gian... mỗi ngậm ngùi.

Chẳng tỉnh, chẳng mê đứng giữa đời.
Đò không bến đợi... lặng lờ trôi.
Nắng quái chiều nay riêng một cõi.
Vẽ lên đủ kiểu héo môi cười.

Này ta - con sóng nghêu ngao hát.
Mơ khúc vỗ về bao vấn vương.
Có thể rồi mai... ngày sẽ khác.
Trăm năm cứ đợi dẫu vô thường.

24/1/2015