BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Vu vơ
Lượt xem: 213
Thơ: Cao Thị Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 18.03.2015
Sài Gòn – Mùa Xuân

VU VƠ …

Chiều... dừng ngang phố.
Chiếc bóng đổ dài.
Dòng người qua lại.
Giẫm... nào ai hay?

Chiều... về lối cũ.
Ngày cũng xa rồi.
Sợi buồn hiu hắt.
Giấu gì vào tôi ?

Chiều qua ... chiều lại.
Cũng bấy nhiêu chiều.
Dệt lời cỏ dại.
Có gì trong tay?

18/3/2015