BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Cao Thị Kim Thoa (KTCT) Chia xa
Lượt xem: 202
Thơ: Cao Thị Kim Thoa (KTCT)
Ngày: 08.08.2015
Sài Gòn – Mùa Thu

 CHIA XA ...


Nhìn nhau... tay nắm tay buông.
Luyến lưu phút cuối... lệ tuôn tím chiều.
Nửa còn muốn nói bao điều.
Nửa ... thôi sợ gió ru hiu hắt lòng.
Người đi... cách một vòng tròn.
Còn ta đứng lại... nghe mòn mỏi đêm.

8/8/2015