BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Mùng Hai (Hành hương)
Lượt xem: 556
Thơ Nam Vu
Ngày 01.02.2014
Sài Gòn – Mùa Xuân

MÙNG HAI ( Hành hương)

Hành hương
từng bước lang thang
Bóng nghiêng đổ xuống
nghĩa trang bên đường
Ngựa hồng 
tung vó hành hương
Thiên đường
---------- bước lạc
-------------------- vô thường
------------------------------------ níu chân

NV
01.02.2014