BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Thiên thần
Lượt xem: 548
Thơ Nam Vu
Ngày 02.03.2014
Sài Gòn – Mùa Xuân 

THIÊN THẦN

Rằng nơi
thiên quốc xa xôi
Cỏ cây ong bướm nói lời yêu thương
Có nàng
con gái sắc hương
Rủ nhau
trẩy hội vô thường thưởng hoa
Dáng nàng
bước nhỏ 
thướt tha
Bay bay mái tóc
kiêu sa vô ngần
Xa xa
một áng phù vân
Theo nàng thơ thẩn 
đường trần đến chơi...

....Định rằng ở một hôm thôi
Nào ngờ bước lạc bụi đời vướng chân .....

Saigon chủ nhật 02-03-2014