BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Tiên nga
Lượt xem: 561
Thơ Nam Vu
Ngày 04.03.2014
Sài Gòn – Mùa Xuân

TIÊN NGA

Thiên đình
mở hội
trăng rằm
Lả lơi sương khói
quyện trầm hương thơm
Tiên nga
khép động luyện đơn
Lòng nghe văng vẳng
nào đờn nào ca.....

....Từ ngày mẹ dựa vai cha
Vạch mây rẽ lối
..tiên nga xuống trần

Saigon 4-3-2014