BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Thánh nữ
Lượt xem: 644
Thơ Nam Vu
Ngày 07.03.2014
Sài Gòn – Mùa Xuân

 THÁNH NỮ


Rằng nơi 
thiên quốc xa xôi
Có nàng thánh nữ
làm rơi ngọc trầm
Hương thơm tỏa ngát
dương trần
Nhân gian thổn thức
muôn phần ngất ngây
Thiên đình suy tính đêm ngày
Đầy cô thánh nữ xuống ngay hồng trần...

..... Năm xưa trên đỉnh Phù vân
Có cô Thánh Nữ xuống trần đêm mưa

Saigon 7-3-2014