BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Hảo hán
Lượt xem: 579
Thơ Nam Vu
Ngày 09.03.2014
Sài Gòn – Mùa Xuân

HẢO HÁN

Cho dù
bất đáo trường thành
Thiên thư định phận
trời xanh đã bài
Xuống trần
một buổi sớm mai
Hồn
mang nghĩa khí
tay
mài gươm thiêng
Lòng
canh cánh
một lời nguyền
Phân minh một cõi
chung riêng hai phần....

.....Sinh hảo hán-Tử vi thần
Sống không cúi mặt - chết trần thế thương

Saigon Chủ nhật 9-3-2014