BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Đá chờ
Lượt xem: 568

Thơ Nam Vu

Ngày 31.03.2014

Sài Gòn – Mùa Xuân 

ĐÁ CHỜ

Gót xưa em đã qua đây
Tôi nghìn năm vẫn nơi này đợi em...

... Ta vẫn chờ em
Bên rừng xưa đó
Em theo lời gió - từ bỏ thơ ngây ....

...Đông tàn thu rũ từng ngày
Rong rêu phong kín - ngồi đây tôi chờ !!

Cảm tác từ ảnh và bài thơ vô đề của Kim Thoa Cao Thi
Saigon cuối tháng 3 - 2014

Nguyên bản ảnh và bài thơ vô đề của Kim Thoa Cao Thi

Phiến đá ngồi thiền.
Ngực trần giấu lửa.
Tự mình xoa dịu vết cứa tháng năm.
...
Dưới chân chiếc lá âm thầm.
Từng ngày chờ đợi vết dằm thôi đau...

Ảnh copy từ FB Kim Thoa Cao Thi