BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Cõi tạm
Lượt xem: 573
Thơ Nam Vu
Ngày 04.04.2014
Sài Gòn – Mùa Hạ

CÕI TẠM

Thôi thì 
ta ở lại đây
Nghe đêm héo hắt
nghe ngày quạnh hiu
Nghe nắng sớm 
đợi mưa chiều
Nghe giun dế gọi
nghe xiêu lòng trần ....

...Im nghe nhật nguyệt xoay vần
Từ nơi cát bụi - hạt mầm vươn lên...

Saigon 4-4-2014