BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Sao rơi
Lượt xem: 591
Thơ Nam Vu
Ngày 06.04.2014
Sài Gòn – Mùa Hạ 

SAO RƠI

...ô kìa
một cánh
sao rơi
Vẽ tia sáng chói 
ngang nơi lưng trời
Một linh hồn nhỏ
chơi vơi
Nương theo vệt vẽ
sao rơi đi về
Để hồn lạc cõi u mê
Đi về chẳng biết
mình về hay đi ...

..Đêm nay bên cụm Tường Vi
Một linh hồn lạc chờ vì... sao rơi!!

Saigon chủ nhật 6-4-2014

Ảnh copy từ trang FB Trần Đức Lộc Hp