BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Lời của đá
Lượt xem: 599
Thơ Nam Vu
Ngày 03.05.2014
Sài Gòn – Mùa Hạ

LỜI CỦA ĐÁ

Nghìn năm 
mây trắng còn bay
Tôi nghìn năm vẫn đêm ngày chờ em ....

....Tôi ngồi đây
đã bao đêm
Chờ nghe tiếng 
bước chân em quay về
Tôi nghe 
giun dế não nề
Tôi nghe nắng sớm 
lê thê chiều tàn
Trải bao 
quế nát trầm tan
Qua bao 
đông trắng thu vàng tả tơi
Tôi nghe 
tiếng vọng lưng trời
Từ miền hoa cỏ đến nơi ngục tù ...

.....Tiếng gào thét tự thiên thu 
Bỗng trong tôi thấy tương tư vỡ òa !!

Saigon 3-5-2014