BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Nam Vu Bến không chồng
Lượt xem: 569
Thơ Nam Vu
Ngày 03.06.2014
Sài Gòn – Mùa Hạ

BẾN KHÔNG CHỒNG

Ngọn lửa can qua đã nguội tàn
Lửa lòng sao mãi vẫn chưa tan
Ngày xanh thủa ấy dần trôi mãi
Duyên bạc thêm chi phận bẽ bàng
Phòng không đời đã nghe hiu quạnh
Gối chiếc mơ gì mộng tào khang
Đêm chớm ngày tàn thêm tủi phận 
Trăm năm đành lỡ khúc cầu Hoàng 

Cảm tác khi đọc bài thơ "Nắng hắt hiu miền cỏ rối " cùa Nguyenhoang Kimoanh 
Saigon 3-6-2014