BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ HỘI QUÁN ROSENET Tác giả và tác phẩm Phùng Thắm (Rose Phung) Gió Thu - Thơ Rose Phung

Gió Thu - Thơ Rose Phung

Chuyên mục: Thơ Phùng Thắm (Rose Phung)
Lượt xem: 750
Thơ: Rose Phung
Ngày:10.09.2014
Sài Gòn – Mùa Xuân

GIÓ THU


Gió chở Tình Thu nương áng Mây

Đường Thu chiều Tím lá rơi đầy
Trời Đông một thoáng buồn xa vắng
Gió hỡi bao giờ đến Trời Tây…
 
Ơn Gió tung bay … đường xa quá
Ngại áng Mây buồn hóa Mưa sa
Sợ Mưa thấm ướt hồn Thu đó
Chở những Ân Tình kịp bến xa…

RP
10.09.2014