BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ TỔNG QUAN Vietnam CareNet Sứ mệnh và Tầm nhìn Giới thiệu Vietnam Carenet

Giới thiệu Vietnam Carenet

Chuyên mục: Sứ mệnh tầm nhìn
Được đăng ngày Thứ sáu, 05 Tháng 7 2013 20:28

2014LOGOCARENETBAIVIET

Vietnam Carenet chuyên sâu trong lĩnh vực y tế tư nhân. Với kiến thức chuyên sâu cùng những trải nghiệm trong lĩnh vực y tế tư nhân, qua thời gian, đã trầm tích thành nền tảng của Carenet, để giúp các đối tác trong lĩnh vực y tế thích ứng với môi trường luôn biến động. Bên cạnh đó, Carenet kết nối các nguồn lực chăm sóc sức khỏe chung sức mang đến sự an lành và thành tựu vững bền cho cơ sở y tế và cho cộng đồng.
Lĩnh vực hoạt động: 1) tư vấn và huấn luyện khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế tư nhân, 2) tư vấn các mô hình đầu tư y tế,  3) hỗ trợ các cơ sở y tế tư nhân bằng các giải pháp xúc tiến hợp tác và đầu tư.
Qua hơn 15 năm, một chặng đường của y tế tư nhân Việt Nam, Carenet tin tưởng có sự kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm từ nhiều giác độ khác nhau, từ sự thất bại đến sự thành công, gửi đến các thế hệ quản trị kế tiếp những kinh nghiệm truyền thừa để rút ngắn con đường dẫn đến thành tựu và an nhiên trong lĩnh vực y tế tư nhân tại Việt Nam.
Saigon, ngày 28.02.2012

Người sáng lập
Ths Bs Phùng Thị Hồng Thắm