BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ TỔNG QUAN Vietnam CareNet Sản phẩm và Dịch vụ Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa Tp.HCM (bản full)

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa Tp.HCM (bản full)

Chuyên mục: Sản phẩm & Dịch vụ
Lượt xem: 2029

2014LOGOCARENETBAIVIET


Tên tài liệu: Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa TP.HCM (bản full)

Tác giả: PGS TS Phạm Xuân Lan

               Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm

Năm: 2011

Tài liệu này không bán, Vietnam Carenet in theo yêu cầu của người đọc, người đọc trả chi phí in và gửi tài liệu đến tận nơi theo địa chỉ

Thông tin liên hệ:

Ms. Phùng Thị Hồng Hạnh
ĐT: 01688 444 814 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Số tài khoản 6201 6004 2121 9917 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TPHCM

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố tác động vào sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả nghiên cứu giúp cho các nhà quản trị bệnh viện có thêm cơ sở để ra các quyết định và chính sách của bệnh viện. Trong nghiên cứu này, mô hình và các thang đo được hình thành trên cơ sở lý thuyết kết hợp với kết quả của các công trình nghiên cứu trước đây và thông qua phỏng vấn sâu 10 bệnh nhân. Tiếp theo, một bảng câu hỏi nháp được thiết kế để tiến hành phỏng vấn thử 100 bệnh nhân với điều kiện họ đã trải qua ít nhất một đợt điều trị tại một bệnh viện đa khoa thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả của nghiên cứu sơ bộ, các thang đo được điều chỉnh để trở thành các thang đo chính thức.

Các thang đo và mô hình lý thuyết được kiểm định thông qua nghiên cứu định lượng với mẫu n = 457 bệnh nhân ngoại trú được chọn theo phương pháp phân tầng, mỗi bệnh nhân đã trải qua ít nhất một đợt điều trị tại một trong ba bệnh viện: bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh và Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Medic năm 2010. Qua phân tích nhân khẩu học, có thể xem mẫu này đại diện được cho số đông bệnh nhân tại các bệnh viện đa khoa thành phố Hồ Chí Minh.

Phần mềm SPSS 17.0 đã được sử dụng để xử lý các thông tin, kiểm định thang đo, phân tích nhân tố khám phá, kiểm định mô hình và các giả thiết. 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các thang đo lường các khái niệm nghiên cứu đều đạt được độ tin cậy. Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy có 36 thành phần để đo lường bảy nhân tố bao gồm: cơ sở vật chất và môi trường của bệnh viện, năng lực tác nghiệp của bác sĩ và điều dưỡng, kết quả khám chữa bệnh, sự quan tâm phục vụ của bệnh viện, thời gian dành cho cuộc khám chữa bệnh, sự tin cậy và chi phí khám chữa bệnh. Kết quả phân tích hồi quy với mẫu đầy đủ cho thấy có năm yếu tố tác động vào sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú, trong đó có bốn yếu tố tác động dương tính lên sự hài lòng theo thứ tự từ mạnh đến yếu là (1) kết quả khám chữa bệnh, (2) năng lực tác nghiệp của các bác sĩ và điều dưỡng, (3) cơ sở vật chất và môi trường của bệnh viện, (4) sự quan tâm phục vụ của bệnh viện, và yếu tố thời gian có tác động âm tính lên sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú. Khi phân tích mô hình hồi quy trên mẫu được phân chia theo đặc tính sở hữu của bệnh viện hoặc phương thức chi trả thì tìm thấy thêm bốn mô hình có ý nghĩa. Mô hình của bệnh viện công khác với bệnh viện tư, và mô hình của bệnh nhân bảo hiểm y tế khác với bệnh nhân không bảo hiểm y tế.  

Yếu tố thời gian khám chữa bệnh không có tác động vào sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú bệnh viện công. Yếu tố “cơ sở vật chất và môi trường” không có tác động vào sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú của bệnh viện tư. Sự tin cậy đã xuất hiện có ý nghĩa trong mô hình của bệnh viện tư, và trong mô hình này yếu tố thời gian có tác động quan trọng hơn đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú.

Vì dữ liệu chung rất lớn, mô hình sự hài lòng của bệnh nhân bảo hiểm y tế tương đồng với mô hình sự hài lòng của bệnh nhân bệnh viện công, mô hình sự hài lòng của bệnh nhân không bảo hiểm y tế tương đồng với mô hình sự hài lòng của bệnh nhân bệnh viện tư. Ngoài ra, kiểm định T – test cho thấy mức độ hài lòng của bệnh nhân ngoại trú bệnh viện công vẫn cao hơn bệnh viện tư. Trong năm mô hình, chi phí khám chữa bệnh không có tác động vào sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú.

Kết quả của nghiên cứu này cung cấp cho các nhà quản trị bệnh viện một số công cụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của bệnh nhân ngoại trú, đồng thời giúp cho các nhà quản trị có cơ sở để hoạch định một chiến lược phát triển mối quan hệ bền vững với cộng đồng. Nghiên cứu này cũng bổ sung vào hệ thống lý thuyết về sự hài lòng của bệnh nhân, các thang đo và mô hình từ kết quả nghiên cứu này có thể làm cơ sở tham khảo cho các nghiên cứu về sau. Nghiên cứu này không tránh khỏi những hạn chế, và để khắc phục, các cách thức đã được đề xuất dành cho các nghiên cứu về sau, đồng thời nghiên cứu này cũng mở ra các hướng cho nghiên cứu trong tương lai về hành vi sử dụng dịch vụ lặp lại, hành vi lựa chọn bệnh viện và sự chấp nhận giá trong lĩnh vực khám chữa bệnh ngoại trú.