BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ TỔNG QUAN Vietnam CareNet Sản phẩm và Dịch vụ Hội thảo quản trị bệnh viện

Hội thảo quản trị bệnh viện

Chuyên mục: Sản phẩm & Dịch vụ
Lượt xem: 869

HỘI THẢO QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

Vietnam Carenet  thiết kế các chương trình và kết nối chuyên gia cho hội thảo chuyên đề, bao gồm: chăm sóc khách hàng bệnh viện, sales & marketing y tế, thương hiệu bệnh viện, quản trị chất lượng bệnh viện, kế toán tài chính bệnh viện, đầu tư y tế.

Hội thảo tổ chức tại
1/ Cơ sở y tế: các hội thảo tổ chức tại nơi làm việc, chỉ có thành viên nội bộ tham gia, hội thảo  có thể kết hợp với huấn luyện.
2/ Khu vực (vùng, miền, thành phố, tỉnh): thành viên tham dự đến từ các cơ sở y tế trong khu vực.
Vietnam Carenet đã tham gia tổ chức thành công các chương trình hội thảo
1/ Quy trình nội bộ bệnh viện
2/ Chân dung C.E.O bệnh viện, phòng khám
3/ Sales & Marekting y tế
4/ Lập dự án y tế
5/ Liên doanh, liên kết : cơ hội và thử thách trong lĩnh vực y tế tư nhân
6/ Digital marketing & social media in healthcare (Tiếp thị số và truyền thông xã hội trong lĩnh vực y tế)

Quý vị vui lòng liên hệ qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bs Phùng Thị Hồng Thắm, MBA