BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ THƯ VIỆN CARENET Quản lý bệnh viện Bài viết tổng hợp
Tình thương trong hành động Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 212
Người nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam Viết bởi Tổng hợp 670
Marketing y tế: những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1168
Chiến lược nhất quán, ứng dụng công nghệ, vượt qua rào cản Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1296
Chiến lược giá thấp Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1145
Sales “ dịch vụ y tế “ công việc có dành cho người lãng mạn Viết bởi Phùng Thị Hồng Hạnh 550
Tài chính kế toán đối với Sếp của cơ sở y tế tư nhân Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1336
Thương hiệu bệnh viện Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 990
Sự hài lòng của bệnh nhân còn “xa vời”? Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1033
Tầm nhìn Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1951
Các giá trị cốt lõi Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 2542
Sứ mệnh Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 3353
Các yếu tố quyết định thành công Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 3004
Quy trình là gì mà sao ai cũng bảo mình làm đúng quy trình? Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1115
Mối quan hệ bệnh nhân và thầy thuốc - Kỳ 1 Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 2001