BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ THƯ VIỆN CARENET Quản lý bệnh viện Bài viết tổng hợp
Cập nhật bài viết tổng hợp Viết bởi Super User 15
Tình thương trong hành động Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 225
Người nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam Viết bởi Tổng hợp 685
Marketing y tế: những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1193
Chiến lược nhất quán, ứng dụng công nghệ, vượt qua rào cản Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1317
Chiến lược giá thấp Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1158
Sales “ dịch vụ y tế “ công việc có dành cho người lãng mạn Viết bởi Phùng Thị Hồng Hạnh 569
Tài chính kế toán đối với Sếp của cơ sở y tế tư nhân Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1353
Thương hiệu bệnh viện Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1004
Sự hài lòng của bệnh nhân còn “xa vời”? Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1044
Tầm nhìn Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1978
Các giá trị cốt lõi Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 2551
Sứ mệnh Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 3368
Các yếu tố quyết định thành công Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 3014
Quy trình là gì mà sao ai cũng bảo mình làm đúng quy trình? Viết bởi Bs Ths Phùng Thị Hồng Thắm 1122