BANNER GOC TREN PHAI
Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ THƯ VIỆN CARENET Quản lý bệnh viện Bài viết tổng hợp Chiến lược nhất quán, ứng dụng công nghệ, vượt qua rào cản
Lượt xem: 1405

CHIẾN LƯỢC NHẤT QUÁN, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, VƯỢT QUA RÀO CẢN
(Tiếp tục câu chuyện của Hệ thống Bệnh viện Narayana)

Hệ thống bệnh viện Hoàn Mỹ và Hệ thống bệnh viện Narayana có thời điểm xuất phát gần nhau, và chiến lược ban đầu theo định hướng cộng đồng, với giá phổ thông cho số đông, và giải quyết vấn đề sức khỏe của xã hội trên diện rộng.

Trong 15 năm, từ 1997 – 2012, Hoàn Mỹ phát triển 10 cơ sở, và phân hóa chiến lược: đồng thời trong 1 tập đoàn thì các nơi có chiến lược khác nhau, chẳng hạn như chữa bệnh du lịch (Hoàn Mỹ Đà Lạt), dịch vụ và kỹ thuật cao cấp của Hoàn Mỹ Sài Gòn. Trong khi đó, qua 15 năm, từ 2000 – 2015, phát triển 32 bệnh viện với 6498 trên 20 địa phương khác nhau. Nayaraha luôn tập trung vào chiến lược giải quyết bài toán cộng đồng , giá phù hợp cho số đông.

Chiến lược của Narayana Health nhất quán, hệ thống tập trung vào các giải pháp để đạt được mục tiêu: đảm bảo chất lượng, giá thấp và giải quyết nhu cầu lớn của xã hội, hệ thống đã, đang và tiếp tục thành công

Trong giai đoạn đầu, Telemedicine là một giải pháp đáp ứng và quản lý mối quan hệ giữa hệ thống bệnh viện với bệnh nhân và cộng đồng. Sau này, Narayana cũng sử dụng mạng xã hội facebook làm công cụ truyền thông và quản lý mối quan hệ với cộng đồng, tích hợp các công cụ khác như Google, Youtube... 
Narayaha đồng thời ứng dụng các giải pháp quản lý tiết kiệm chi phí về đầu tư xây dựng, đồng thờ tối ưu sử dụng nguồn nhân lực và nâng cao công suất của toàn hệ thống.

Không dừng lại ở đây, trong năm 2014, Narayaha cùng với HP đã tiến hành thử nghiệm và đưa vào hoạt động cộng nghệ điện toán đám mây để giải quyết vấn đề sức khỏe cho một cộng đồng rộng lớn ở nông thơn và các vùng có sông ngòi. Nayarana nỗ lực để mang dịch vụ chăm sóc và kỹ thuật đến tận nơi dân cự, vượt qua các rào cản về giao thông và địa hình. Thông qua giải pháp này, Narayana quản lý được mối quan hệ với cộng đồng, quản lý sức khỏe, đồng thời đóng góp dữ liệu để phân tích, đánh giá cho các chính sách vĩ mô.

Chiến lược phù hợp, nhất quán và kiên định, giải pháp thông minh, ứng dụng công nghệ - kỹ thuật, quyết tâm vượt qua các rào cản để phục vụ cộng đồng đã giúp Narayana thành công.

Quản lý mối quan hệ với cộng đồng, phát triển thương hiệu bệnh viện, trên con đường đó, Narayana luôn thở cùng bước đi của công nghệ : Telemedicine, mạng xã hội, công nghệ điện toán đám mây ...

Ấn Độ là nước có thu nhập trung bình, dân số đông, khí hậu khắc nghiệt, bài toán về lương thực và chăm sóc sức khỏe luôn đặt ra những vấn đề nan giải. Y tế tư nhân với hệ thống Narayana mang lại thành tựu thật ấn tượng. Từ thời cổ đại, người Ấn đã phát minh ra số 0, là một phát minh vĩ đại, hiện nay họ có mặt rất đông tại các công ty phần mềm lớn trên thế giới, và những giải pháp vi mô trong y tế tư nhân của người Ấn cũng thật đáng nễ.


Ảnh: Bác sĩ Devi Shetty - nhà sáng lập mô hình bệnh viện “siêu thị kết hợp hàng không giá rẻ

12.05.2015
Bs Phùng Thị Hồng Thắm

Xin mời bạn đọc click vào link để xem bài viết CHIẾN LƯỢC GIÁ THẤP

Tài liệu tham khảo
1/ Wikipedia
2/ Website của Narayaha Health